Smeinert © 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

På denne side findes et link til mit afslutningsprojekt på jordbrugsteknologstudiet. Projektet drejer sig om brugen af spagnum, om hvorfor brugen af spagnum er problematisk og om hvilke alternativer der findes til spagnum. Projektet er en baggrundsrapport der skaber grundlag for to artikler om emnet, én målrettet private haveejere og én målrettet anlægsgartnere. Artiklerne findes i forlængelse af projektet, i samme PDF-fil.

 

Projektet tager afsæt i den problematik der er omkring, at indvindingen af spagnum, fører til fjernelse af højmoser.

 

Konklusionen på projektet er at brugen af spagnum, set i forhold til ødelæggelser af højmoser er problematisk. At spagnum brugt som jordforbedring, pottemuld og topdress fint kan erstattes af alternative produkter som fx er baseret på kompost. Men at det er svært at finde alternativer til spagnum, brugt til surbundsbede.

 

Liv Nørgaard Meinert

Juni 2009

 

Læs projektet her (PDF)